Yleistyykö nettikiusaaminen?

Mitä sinulle tulee mieleen sanasta nettikiusaaminen? Jos sinulla on edes hämärä muistikuva ajasta, jolloin jokaisen katse ei vielä ruuhkabussissa liimautunut kämmenen kokoiseen puhelimeen, ensimmäinen mielikuvasi kiusaamisesta saattaa sisältää jotakin seuraavista: tönimistä välitunnilla, huutelua ja haukkumista koulumatkalla tai pahimmillaan jopa fyysistä väkivaltaa. Nämä ovatkin edelleen yleisimpiä kiusaamisen ilmentymiä, mutta netin ja älypuhelimien yleistymisen sekä sosiaalisen median räjähdysmäisen kasvun myötä kiusaaminen on yhä enenevissä määrin siirtynyt nettiin. Sosiaalisen median alustat tarjoavat infrastruktuurin yhteisöjen rakentumiselle. Nämä ovat nettiyhteisöjä, joissa informaation julkaiseminen ja vaihtaminen on muutaman klikkauksen tai lyhyen näppäilyn, päässä. Netin dynaaminen ulottuvuus edesauttaa sellaisten someyhteisöjen muodostumista, jotka rakentuvat sellaisien yksilöitä yhdistävien tekijöiden varaan, kuten samankaltaiset kiinnostuksen kohteet, harrastukset, arvot tai vaikkapa asuinpaikka. Yhteisöjen muodostuminen kyberavaruudessa ei kuitenkaan poista yhteisöissä esiintyvien sosiaalisen kanssakäymisen negatiivisia ilmiöitä. Kiusaaminen, joka aikaisemmin saattoi rajoittua vain koulu- tai työajalle, saattaa nyt tavoittaakin kiusatun myös kotona ja vapaa-ajalla – joka päivä, joka hetki.

Onko sosiaalinen media ongelman keskiössä?

Vaikka netti onkin pullollaan kiusaamisen mahdollistavia alustoja ja kanavia, kiusaaminen tapahtuu harvemmin pelkästään netin kyberulottuvuudessa. Netin kautta kiusaaminen voi kuitenkin ulottua tietyn rajatun elämänalueen, kuten koulun, ulkopuolelle. Netin maailman ja sosiaalisen median myötä kiusaamisen tavat voivat moninkertaistua ja muuttaa muotoaan. Uusia kanavia kiusaamiselle ei tarvitse etsiä pitkään, päinvastoin: somealustoja voi löytää mittaamattoman määrän muutamalla klikkauksella. Nuoret omaksuvat uusia asioita aikuisia nopeammin. He ottavat käyttöön ja sitten hylkäävät sellaisia sosiaalisen median palveluita, joista aikuiset eivät ole vielä ehtineet kuullakaan. Sosiaalinen media luo dynaamisia, nopeatahtisia ja muotoaan jatkuvasti muuttavia yhteisöjä, joissa on mahdollista toimia täysin nimettömänä, jakaa samanaikaista sisältöä useisiin eri medioihin sekä lähettää ja jakaa sisältöä, joka poistuu sieltä automaattisesti. Netin kasvottomuus, nopeus, helppous ja dynaamisuus, sosiaalisen median alustojen runsas tarjonta sekä vanhempien ja opettajien epätietoisuus erilaisista nuorten käyttämistä kanavista voivatkin olla osasyitä sille, miksi nettikiusaaminen on yleistynyt viime vuosina. Kun kasvottomuuden ja nimettömyyden taakse on helppo piiloutua, on myös mahdollista että kiusaamistarkoituksessa jaettu sisältö pitää sisällään huomattavasti voimakkaampaa ilmaisua, kuin mihin kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä ajauduttaisiin.

Miten netissä kiusataan?

Haukkuminen, ryhmän ulkopuolelle sulkeminen ja ilkeiden juorujen levittäminen ovat muutamia yleisistä kiusaamisen muodoista missä tahansa yhteisössä fyysisen tönimisen ja muun väkivaltaisen käytöksen lisäksi. Netissä kiusaaminen tapahtuu sen sijaan useimmiten pelkästään sanallisessa tai kuvallisessa muodossa. Kun toiminta rajoittuu fyysisen maailman ulkopuolelle, on kasvottomuuden ja nimettömyyden takia helpompaa madaltaa kynnystä sanallisille hyökkäyksille. Kiusattu voidaan myös sulkea ryhmän ulkopuolelle hyväksymättä tätä mukaan lainkaan tai vastaavasti sivuuttaa tämän kaikki kommunikaatio yhteisön sisällä. Ehkä vakavin netissä tapahtuvan kiusaamisen aspekti on kuitenkin eri sisältötyyppien käyttäminen kiusaamisessa. Kuva-, video- ja äänisisällön yleistyttyä on helpompaa julkaista henkilöä halveksuvaa sisältöä kuin vielä vuosikymmen sitten. Lisäksi sosiaalinen media tekee sisällön jakamisesta niin nopeaa, helppoa ja laajaa, että on lähes mahdotonta tietää, mistä sisältö on alunperin lähtöisin ja minne se leviää. Aineellisessa maailmassa tapahtuvaan kiusaamiseen verrattuna kiusattu kokee epätietoisuutta ja häpeän tunnetta hyvin erilaisessa mittakaavassa, kuin jos kiusaaminen tapahtuisi rajatussa elämänpiirissä. Digitalisaatio on aikaansaanut yhteiskunnallisen murroksen, ja tuo murros on luonut myös kiusaamiselle monimuotoisemmat kasvot.

Leave a Comment